Afdeling Egely

Skovlyskolen har en specialklasserække for børn med generelle indlærings vanskeligheder.

Der er pt 40 børn fordelt på 5 klasser dækkende fra 0. til 9. klasse. Eleverne undervises i 5 aldersopdelte, men ikke årgangsdelte klasser, i daglig tale kaldet C-klasser.

Specialklasserne er fordelt med en klasse i hver af de 5 centralrum, der anvendes til undervisning. Her har de deres dagligdag sammen med elever, der alders- og/eller udviklingsmæssigt svarer til c-klassen.

Vi har altså ikke en separat afdeling til vores C-klasse elver, da vi foretrækker at arbejde med at klasserne er en integreret del af skolen. Dette gøres blandt andet gennem elevernes deltagelse i skolen fællesaktiviteter og fælles undervisnings aktiviteter. Specialklasseeleverne er med i SFO/SFK blandt de andre børn så de bliver en del af fælleskabet.

Se mere under info