Afdeling Egely

Specialafdeling Egely     

Specialafdeling Egely henvender sig til elever, der har brug for vidtgående specialundervisning samt en specialpædagogisk tilgang, der kan imødekomme de udfordringer eleverne kommer med. Udfordringer af så omfattende karakter, at de ikke kan tilgodeses i en almen klasse. Vores elever har ofte flere forskellige problemstillinger og behov. Og har et omfattende behov for støtte i forhold til indlæring og udvikling. Derfor indeholder tilbuddet særlige pædagogiske tilgange, som benyttes med udgangspunkt i det enkelte barns behov - i tæt samarbejde med familien.

Se mere om Specialafdeling Egely under info.