Fase 2

Fase 2  på Skovlyskolen er 6. - 9. klasse

Klasseloklaerne er placeret rundt om et fællesarel, hvor klasserne bor side om side, så der er god mulighed for aktiviteter på tværs af årgangene.

I udskolingen er ca. 19 - 23 elev i hver klasser.

Vi er i Fase 2 optaget af at skabe rammerne for et højt fagligt miljø samt vægtnign på inklusion og tolerance. Det er også vigtigt for os at skabe et velfungernede læringsrum for eleverne. Elverne benytter fællesrummene, til forskellige typer af aktiviteret og læringsformer. Eleverne er med til at tage ansvar for at deres klasser og fællesareal er et rart sted at være og hvor der kan arbejdes.

 

 

 

Se mere om